Ready to begin your journey?

Feel free to look around

Pensiunea Happy Flowers

Contact Agro Pensiunea Happy Flowers Comuna Greci

  • Comuna Greci
  • Strada Tineretului nr.120,
  • E-mail: pensiuneahappyflowers.ro
  • Telefon: 0745 883 642

Acest site nu reprezintă poziția oficială a Comisiei Europene. Întrega responsabilitate referitoare la corectitudinea și coerența acestor informații aparține persoanelor care au inițiat pagina web. Toate informatiile privind Programul Național de Dezvoltare Rurală, furnizate în această pagina, sunt distribuite gratuit și nu sunt destinate comercializării.

Pentru informații despre alte Programe desfășurate sub egida Uniunii Europene în România, cât și pentru informații detaliate
privind procesul de aderare al României la Uniunea Europeană, puteți să vizitați pagina de internet a Reprezentanței Comisiei Europene în România.

Proiect finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, LEADER.

Contract de finanțare nr.  C1920062T103923800529/ 31.07.2019

Valoarea contractului este de 70.000 Euro, finanțat din Uniunea Europeană și Guvernul României.


Proiect finanţat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)

  • Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
  • Program finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin
  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
  • Europa investește în zonele rurale.


AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE